Greta Thunberg i Davos

– Jag vill inte att ni ska vara hoppfulla. Jag
vill att ni får panik. Jag vill att ni ska känna
skräcken jag känner varje dag. Och sen vill
jag att ni ska agera. Jag vill att ni ska agera
som ni skulle i en kris. Jag vill att ni ska
agera som om ert hus stod i lågor. För det
gör det.

— Greta Thunberg

Gilla vår sida på Facebook
Gå med i vår grupp på Facebook