På lördag 27:e juni på Triangeln!

Omstarten av ekonomin efter pandemin måste bli klimatsmart. I Parisavtalet kom världens länder överens om att begränsa temperaturhöjningen till väl under 2 grader med en strävan att lyckas att begränsa till 1,5 grader. Utsläppen skulle behöva minska med minst 10 procent årligen. Vi riskerar skenande klimatföränd- ringar, att stora delar av planeten blir obeboelig och att hundratals miljoner människor tvingas på flykt.

Vi kräver att:

  • Politiker och makthavare omedelbart agerar för att skapa hållbara och trygga samhällen.
  • Sätt människor och miljö främst.
  • Skapa hållbara jobb och hjälp människor att skola om sig där det behövs.
  • Låt skogen stå kvar och säkra den biologiska mångfalden.
  • Lämna fossilekonomin.
  • Se till att stödpaket och finansiella stimulanser bidrar till att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål.
  • Sluta subventionera fossil energi och höj priset på utsläpp.

Du kan göra skillnad! Påverka dina politiker. Mät ditt klimatavtryck och se om du kan minska ditt ekologiska fotavtryck. Engagera dig i en miljöorganisation (se KlimatSverige.se för kontaktuppgifter till organisationer).
Varför SKOSTREJK? Vi ställer inte in – vi ställer om! Sko-strejker runt om i landet blir ett sätt att synliggöra alla de som skulle ha manifesterat för en klimatsmart omstart om vi bara hade kunnat gå ut tillsammans på gatorna.

SKOSTREJK FÖR KLIMATET är ett initiativ av SaturdaysForFuture och lokala FridaysForFuture -föreningar och sker på många platser i Sverige och världen den sista lördagen varje månad – fram till att makthavarna tar ansvar för vår framtid.

Gilla vår sida på Facebook
Gå med i vår grupp på Facebook