Politikerna måste agera!

Vi kräver att:

  1. Sverige ska föra en politik i linje med Parisavtalet.
  2. Den globala uppvärmningen ska hållas under 1,5 grader.
  3. Politiken ska lyssna på forskarna.
  4. Klimaträttvisa ska råda.

Politikerna måste hålla sina löften och agera i klimatkrisen. Skriv under för att visa politikerna att de måste börja ta sitt ansvar.

Vi befinner oss i en kris. En kris som beror på åratal av mänsklig påverkan på klimatet som ingen gjort tillräckligt mycket åt. En kris som är så allvarlig att vi skolungdomar behöver lämna vår utbildning för att kräva att någonting görs. För nu är det bråttom och om ingenting görs riskerar vi att inte få någon framtid alls att studera inför. År 2020 måste utsläppskurvan sänkas drastiskt för att vi ska ha en chans att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

År 2020 ska Parisavtalet börja gälla och då måste vår politik gå i linje med avtalet. Under ett års tid har miljontals skolelever världen över strejkat. Vi hoppades att det skulle räcka. Men utsläppen ökar fortfarande och vår politik går inte i linje med Parisavtalet. Därför ber vi er om hjälp. Visa att även vuxna kräver förändring. Ställ er bakom rörelsen genom att skriva under våra krav.

SKRIV UNDER HÄR!

Gilla vår sida på Facebook
Gå med i vår grupp på Facebook

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *