Digitalt nationellt möte

Hej alla under 26 år! Den 10-11 april, det vill säga helgen vecka 14, är det digitalt nationellt möte för FFF Sverige. Mötet är endast för ungdomar, vilket vi definierar som alla under 26 års ålder. Helgen kommer bestå av möten för att diskutera bland annat möjligheten till nationella krav, föreningsfrågor och vår plan för …