Sveaskog har huggit ner alla träd i Norrland och måste nu ta alla de överväxta träden som finns i Stadsparken i Lund. Motorsågsljudet hördes bland förvånade Lundabor och personal med Sveaskogs namn på hjälmarna markerade vilka träd som skulle fällas.

Klimataktivisterna påtalade att vi är på 99 plats i bevarandet av ekologisk mångfald, efter länder som Brasilien och Malaysia.

De framförde också budskapet att Sverige inte skrivit under ILO 169, avverkar naturskog så att svältande renar måste nödmatas samt avverkar utan diskussion med berörda Samebyar.

Sveaskog svarade med att många lika träd är också en sorts mångfald, att kalhyggen är bra för klimatet och vi måste alltid se till vinstintresset i första hand.

Aktionen var en gemensam aktion mellan XR Lund och FFF Lund.
Se även: https://xrskane.nu/blog/2021/06/06/stodaktion-for-skogsupproret-i-lund

Gilla vår sida på Facebook
Gå med i vår grupp på Facebook

Ett svar på ”Stödaktion för skogsupproret i Lund”

Kommentarer är stängda.