Stoppa gruvan i Gállok – Fredagsaktion med Fridays For Future Malmö

Gállok är en plats några mil utanför Jokkmokk i Norrbotten, Sápmi, där det brittiska bolaget Beowulf Mining vill öppna en ny gruva för att bryta järnmalm. Byggs gruvan kommer Jåhkågasska och Sirges samebyar att förlora viktiga betesmarker. Närliggande fjällsamebyar påverkas också mycket negativt. Sametinget och samebyar har uttryckligen sagt nej till bygget. Frågan ligger nu …

Intromöte Fridays for Future Malmö

TISDAG 18 JANUARI 2022 KL. 18:00 Är du sugen på att engagera dig mer i Fridays for Future men vet inte riktigt hur? Känner du att du har kompetenser & resurser som inte nyttjas? Fridays for Future Malmö bjuder in till intromöte den 18 januari. Du får en grundlig genomgång av vår struktur, vart vi …