Gállok är en plats några mil utanför Jokkmokk i Norrbotten, Sápmi, där det brittiska bolaget Beowulf Mining vill öppna en ny gruva för att bryta järnmalm.

Byggs gruvan kommer Jåhkågasska och Sirges samebyar att förlora viktiga betesmarker. Närliggande fjällsamebyar påverkas också mycket negativt.

Sametinget och samebyar har uttryckligen sagt nej till bygget. Frågan ligger nu på regeringens bord huruvida gruvan byggs eller ej.

Beslutet från regeringen kommer någon gång i mars. Fridays For Future Sverige och Fridays For Future Malmö tar ställning mot gruvbygget. För att visa detta kommer fredagsaktionen den fjärde februari fokusera på frågan.

Du är varmt välkommen för att visa din solidaritet med @Gruvfritt Jokkmokk och samtidigt lära dig mer om frågan.

Mer information kommer de närmaste dagarna på Facebook !

Gilla vår sida på Facebook
Gå med i vår grupp på Facebook