Avslag på rewildering

Gästinlägg av Felicia. Vi reflekterar över att ingen förutom V som ville bifalla förslaget och som reserverade sig, nämner kärnan i förslaget, det vill säga rewildering/rewilding; att naturen får en chans att återhämta sig själv och återta sig själv, utan det mesta kretsar kring svårigheten med att anlägga ekodukt som också fanns med i förslaget, …